กลุ่มสาระการเรียนรู้ – วิชาคอมพิวเตอร์

ยินดีต้อนรับสู่กลุ่มสาระการเรียนรู้ – วิชาคอมพิวเตอร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ของเรามุ่งเน้นให้ความรู้และทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์

เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียน

เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ของเรามีคณะผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญในด้านคอมพิวเตอร์

มีเนื้อหาการเรียนรู้ที่ครอบคลุมและทันสมัย

หมวดวิชาคอมพิวเตอร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ของเรามีหมวดวิชาคอมพิวเตอร์ที่หลากหลาย

รวมถึงการเขียนโปรแกรม การออกแบบเว็บไซต์ การสร้างแอปพลิเคชัน และอื่นๆ

แหล่งการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ของเรามีแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย

ที่นักเรียนสามารถเรียนรู้และฝึกทักษะได้ในสิ่งที่น่าสนุกและน่าสนใจ

ติดต่อเรา

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือสอบถามเกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้

คุณสามารถติดต่อเราได้ทางอีเมล์หรือโทรศัพท์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ – วิชาคอมพิวเตอร์

Scroll to Top