สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

จัดซื้อจัดจ้าง ม.ค. 2566

จัดซื้อจัดจ้าง ก.พ. 2566

จัดซื้อจัดจ้าง มี.ค. 2566

จัดซื้อจัดจ้าง เม.ย. 2566

จัดซื้อจัดจ้าง พ.ค. 2566

จัดซื้อจัดจ้าง มิ.ย. 2566

Scroll to Top